Du er her: Hjem Avdelinger Pro Personal Arbeidsrettede tiltak Kvalifisering
Kvalifisering - KIA

Et KIA tiltak kan inneholde kurs, studier, kvalifisering, lærlingeløp og formidling. Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedriftene skal gi personer med nedsatt arbeidsevne høyere kompetanse.

Målet for tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning.

Innhold:
Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer i arbeidsmarkedsbedriftenes regi. Som deltaker i et slikt kvalifiseringstiltak, er man midlertidig ansatt i bedriften med arbeidskontrakter som avspeiler tiltakets varighet.

Kompetanseheving skjer gjennom:
  • tilrettelagt opplæring
  • arbeidstrening
  • ekstern hospitering
  • utleie

Varigheten er inntil 2 år, med unntak av lærlingeløp.
Løpende inntak etter innsøking fra NAV

Daglig leder
Hanne Lind
Epost: lind@industriprodukter.no
Mobil: 952 18 136